Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov > Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov >

Preukazy ISIC - prevzatie, prolongácie

PREVZATIE NOVÝCH PREUKAZOV - študenti si môže prevziať preukazov podľa pokynov, zverejnených na stránke www.preukazy.umb.sk - OZNAM


PROLONGÁCIE - OZNAM


Informácie o preukazoch pre študentov s miestom štúdia v Poprade

Študenti pracoviska v Poprade si môžu prevziať alebo prolongovať preukaz v Banskej Bystrici podľa vyššie uvedených oznamov ALEBO

si môžu preukaz prevziať resp. prolongovať priamo na IMS v Poprade.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111