Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Doktorandské štúdium >

Harmonogram štúdia a študijné predpisy

V priložených súboroch nájdete dokumenty :

- sprievodca doktorandským štúdiom, vrátane študijného poriadku EF UMB

- smernica UMB o doktorandskom štúdiu

- smernica o úprave záverečných prác

- harmonogram štúdia na aktuálny akademický rok

 

UPRAVENÝ HARMONOGRAM AR 2019/2020

OPATRENIA SÚVISIACE S UKONČENÍM AR

S-02-19 o úprave záverečných prác.pdf (15. 1. 2020 10:33:14)
Sprievodca_studiom_AR_2019_2020_nove_SP.pdf (17. 9. 2019 6:08:39)
Harmonogram DrŠ AR 2019-20.pdf (26. 8. 2019 7:16:20)
Smernica č. 7_2016 o doktorandskom studiu.pdf (16. 6. 2016 13:29:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 3. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111