Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Okruhy otázok na inžinierske štúdium

V priložených súboroch sú zverejnené tézy na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné odbory a programy inžinierskeho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

CESTOVNÝ RUCH - tézy na prijímacie skúšky

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (študijné programy EMMSP, MMP, PMS) - tézy na prijímacie skúšky

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (študijný program MMB) - tézy na prijímacie skúšky v AJ

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE - tézy na prijímacie skúšky

FINANCIE, BANKOVNíCTVO A INVESTOVANIE (FBI v AJ) - tézy na prijímacie skúšky

TERITORIÁLNE ŠTÚDIÁ - tézy na prijímacie skúšky

EKONOMIKA VEREJNÉHO SEKTORA - tézy na prijímacie skúšky


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111