Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

SAT - Seminar Academica Turistica

Bližšie informácie o konaní seminára nájdete v Kalendári podujatí.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 26. 3. 2020 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111