Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

ŠVA - Študentská vedecká aktivita

Milí študenti, medzinárodná študentská konferencia Študentská vedecká aktivita (ŠVA) bola z dôvodu protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušená. Študenti, ktorí sa prihlásili na ŠVA, získajú príslušný počet kreditov za nimi vypracované a odovzdané práce (vedúcemu ŠVA), ktoré ohodnotia vedúci ŠVA. Deadline pre študentov na odovzdanie prác ŠVA je posunutý na 16.4.2020. Študenti svoje práce odovzdávajú v elektronickej, nie v tlačenej verzii.

 

Všetkým prihláseným študentom prajeme veľa pozitívnej tvorivej energie pri písaní prác!

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania

Návrh tém na ŠVA_KCR_2020 (15. 1. 2020 12:56:36)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 26. 3. 2020 | Aktualizoval: Marčeková Radka
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111