Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Zvaríková Iveta

Funkcia: sekretárka
Oddelenie: KCR
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
iveta.zvarikova
Telefón: 048/446 2212, fax 048/446 2221
Kancelária: č. 118
Iné:  

Konzultačné hodiny - ZS 2019-2020.pdf (3. 10. 2019 11:27:57)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 3. 10. 2019 | Aktualizoval: Makovník Tomáš
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111