Ekonomická fakulta
Úvod > Departments > Institute of Managerial Systems in Poprad >

Vilgová Zuzana, Ing.

Funkcia: študijná referentka IMS Poprad
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika:  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
zuzana.vilgova
Telefón: 052/426 23 22
Kancelária: 3K2
Iné: Knižnica: utorok 12:00 h - 13:30 h, piatok 11:00 h - 13:30 h

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2013 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111