Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra kvantitatívnych metód a informačných systémov >

Kollár Igor, Ing., PhD.

Funkcia: zástupca vedúceho katedry
Oddelenie: Oddelenie informačných systémov
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Kollar 2017.pdf  
Vyučované predmety: Analýza a prezentácia ekonomických údajov v podniku
Aplikačné programovanie
Databázové systémy
Informačné systémy v cestovnom ruchu 2
Informatika
Procesný a projektový manažment
Spracovanie ekonomických procesov v systéme SAP
Úvod do ekonomického systému SAP
Konzultačné hodiny: Konzultácie na ZS 2018/19 : Po 11:00 - 13:00, Pia12:00 - 14:00 (Na konzultáciu je potrebné vopred sa prihlásiť mailom. Konzultácie možno dohodnúť aj na iný čas.)
E-mail:
igor.kollar
Telefón: 048/4466619
Kancelária: č. 308 - nová budova EF
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Vysokoškolské učebnice


Publikácie vydané v rámci projektov


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111