Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Kubišová Ľuba, Mgr., PhD. - anglický jazyk

Funkcia: zástupkyňa vedúcej katedry;
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH_Kubišová Ľuba_2012_05_09.doc  
Vyučované predmety: Environmental Management
Environmental Management
Environmentálna ekonómia a politika
I. cudzí odborný jazyk - v AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ
Udržateľné sídla
Konzultačné hodiny:  
E-mail:
luba.kubisova
Telefón: 446 25 16
Kancelária: 260
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie internacionalizácie univerzity, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018

Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111