Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra odbornej jazykovej komunikácie >

Škvareninová Dagmar, Mgr., PhD. - anglický jazyk

Funkcia: tajomníčka katedry
Oddelenie:  
Vedecko pedagogická charakteristika: VPCH Škvareninová Dagmar 2012_05_23.doc  
Vyučované predmety:  -
Konzultačné hodiny: Pondelok 11:00 - 14:00
Štvrtok 11:00 - 12:00
E-mail:
dagmar.skvareninova
Telefón: 446 25 17
Kancelária: 261
Iné:  

Domáce výskumné projekty

Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020

Vedecké monografie


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111