Ekonomická fakulta
Úvod > Faculty >

Informačné stretnutie k študentským mobilitám

Obsahom stretnutia bude poskytnúť informácie o postupe a podmienkach prihlasovania sa na mobilitu ERASMUS+ už do AR 2019/2020, o postupe pri vybavovaní mobility, dokumentoch potrebných k realizácii mobility, informácie o partnerských univerzitách, ako aj výmena skúseností z realizovaných študentských mobilít, ktoré pomôžu pri výbere mobility na nasledujúci akademický rok 2019/2020.
 
Dátum: 29. 11. 2018
Čas začiatku: 13:50
Čas ukončenia: 15:10
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: 116 na Tajovského 10, EF UMB, 1. posch
Odborný gestor: doc., Ing. Vanda Maráková, PhD.
Hlavný cieľ: ako a kedy sa prihlásiť na mobilitu štúdium alebo stáž do zahraničia do AR 2019/2020 ERASMUS+

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:.
Tematické okruhy:.
Ďalšie informácie.
 
Kontaktná osoba
Meno: Jana  Prašovská
Titul: Mgr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
prasovska.jana
Telefón: 048 446 2197
 
.
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 15. 8. 2017 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111