Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Ekonomika a manažment služieb

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Pochopiť podstatu službotvorných ekonomických procesov a určiť ich miesto v ekonomickej teórii a spoločenskej praxi.Analyzovať a vymedziť vplyv služieb na ekonomický rast spoločnosti.Osvojiť si metódy a techniky vedy a výskumu rôznych druhov služieb z hľadiska kvantity,kvality a efektívnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111