Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Diplomová práca s obhajobou (VES)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Bolcha Peter, Ing., PhD.
Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Štrangfeldová Jana, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: 1. použije teoretické poznatky získané počas štúdia pri riešení témy diplomovej práce, 2. je schopný formulovať cieľ skúmania, identifikovať problém a možnosti jeho riešenia, 3. posúdi stav riešenej problematiky doma a v zahraničí, formuluje vlastné stanovisko k skúmanej téme, polemizuje s autormi, 4. aplikuje v postupe riešenia logickú štruktúru, dokáže analyzovať primárne a sekundárne údaje, 5. zhodnotí výsledky výskumu a analýzy zozbieraných dát aplikovaných v rámci témy svojej práce, 6. vytvorí návrh odporúčaní alebo nové riešenia v oblasti témy diplomovej práce a tieto zdôvodní, vytvorí prezentačný materiál pre účely obhajoby diplomovej práce a obháji svoje názory.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111