Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Dizertačná práca s obhajobou

Garant predmetu:
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Korimová Gabriela, prof. PaedDr., PhD.
Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Mikušová Meričková Beáta, prof. Ing., PhD.
Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Štruktúra dizertačnej práce: Úvod do problematiky; Súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí; Cieľ, materiál a metodika skúmania; Výsledok a diskusia; Teoretické a praktické prínosy práce; Zoznam bibliografických odkazov; Prílohy. Rozsah spracovania cca 7 AH bez bibliografických odkazov a príloh.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111