Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Neziskový marketing

Garant predmetu: Kuvíková Helena, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je získanie teoretických a praktických vedomostí o marketingu v NO, jeho úlohách, podstate, význame a špecifikách. Výučba je zameraná na aplikáciu marketingových princípov a nástrojov v prostredí NO, pričom hlavný dôraz sa kladie na interaktívnosť prístupu všetkých zúčastnených.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111