Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Ekonomika kultúry a športu

Garant predmetu: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Kvantifikovať a ekonomicky analyzovať význam apostavenie kultúry a športu v rozvoji spoločnosti, prezentovať kultúrne potreby a faktory vplyvu kultúry na soc.-ekonomické a politické tendencie kultúrnej politiky v transformačných a integračných procesoch.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111