Ekonomická fakulta
Úvod > Pracoviská > Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja >

Informačné systémy vo verejnom sektore

Garant predmetu: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hronec Štefan, doc. Ing., PhD.
Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy a objasniť problémy spojené s využívaním, spracovaním a získavaním informácií, zákl. metódy zberu, získav., spracovania informácií. Inf. a bezpečnosť, základné funkcie, proces zavádzania informačných systémov do organizácie vo VS.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2012 | Aktualizoval: Administrátor
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111