Ekonomická fakulta
Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE BC a ING - september 2019

 

Slávnostné promócie absolventov BAKALÁRSKEHO a INŽINIERSKEHO štúdia akademického roka 2018/2019

sa budú konať

v aule Rotunde, na Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1

 

25. septembra 2019 (streda) - promócie absolventov BAKALÁRSKEHO štúdia     

HARMONOGRAM BAKALÁRSKYCH PROMÓCIÍ


25. septembra 2019 (streda) a 27. septembra 2019 (piatok) - promócie absolventov INŽINIERSKEHO štúdia

HARMONOGRAM INŽINIERSKYCH PROMÓCIÍ


Zaradenie absolventov je zverejnené aj v AiS2. V rámci systému AiS2 už absolvent NIČ NEPOTVRDZUJE.

 


Na promócie sú zaradení LEN absolventi, ktorí sa cez AiS2 v stanovenom termíne (do 8.9.2019) na promócie prihlásili! Z kapacitných dôvodov NIE JE MOŽNÉ zaradiť na promócie ďalších absolventov!

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111