Ekonomická fakulta
Úvod > Fakulta >

Seminár CRD: Krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov II.

Centrum rozvoja doktorandov na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na krátky kurz vysokoškolskej didaktiky pre doktorandov II.
 
Dátum: 5. 12. 2019
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 15:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Centrum rozvoja doktorandov, Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Marián Gúčik, CSc.
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Tematické okruhy:vysokoškolská didaktika
 
Kontaktná osoba
Meno: Emília Zimková
Titul: prof.,Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici - CRD
E-mail:
emilia.zimkova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 24. 1. 2013 | Aktualizoval: Divoková Ľuba
© 2016 Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
www.ef.umb.sk, +421 48 446 2111