Medzinárodná vedecká konferencia

"Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy "

International Scientific Conference on

"Investing in Europe - current situation and perspectives"

 

 

Úvod  
Príhovor  
O konferencii  
Programový výbor  
Príspevky  
Tirហ 
Adresár účastníkov  
Kontakty  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

EKONOMICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

   
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
   

Investovanie v Európe - súčasný stav a perspektívy

   

 

Logo Komisia male central

Logo Komisia male central

 

 

 

 

Banská Bystrica
8. november 2016