Medzinárodná vedecká konferencia

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

11th International Scientific Conference on

"Economic and monetary policy in the context of the current developments in the European integration processes"

 

 

Úvod
Príhovor
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

   
Zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
s hlavnou témou
   

"Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov"

   

 

 

 

 

Banská Bystrica
7. november 2017