Medzinárodná vedecká konferencia

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

12th International Scientific Conference on

"Innovation, standardization and European policies in the context of sustainable development goals "

 

 

Úvod
O konferencii
Programový výbor
Príspevky
Tiráž
Adresár účastníkov
Kontakty
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKONOMICKÁ FAKULTA
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

   
Zborník príspevkov z 12. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie
s hlavnou témou
   

"Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov"

   

 

 

 

 

 

Banská Bystrica
6. november 2018