Študijný plán - Schválený

študijný program: manažment (I. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety študijného programu Manažment (min. 127 kreditov)

Študent musí počas bakalárskeho štúdia absolvovať všetky povinné predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/D_1_EP/22 Ekonomika podnikuPP 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/D_1_Man/22 ManažmentPP 8 2P+2S H 1 L doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/D_1_MLZ/22 Manažment ľudských zdrojovPP 7 2P+2S H 2 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent,
Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/D_1_PF/22 Podnikové financiePP 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/D_1_PSzMan/22 Prípadové štúdie z manažmentuPP 5 2S H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/D_1_Stat/22 ŠtatistikaPP 6 2P+2S H 2 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/D_1_Mark/22 MarketingPP 6 2P+2S H 2 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/D_1_OM/22 Operačný manažmentPP 7 2P+2S H 2 L doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/D_1_PSzMLZ/22 Prípadové štúdie z manažmentu ľudských zdrojovPP 5 2S H 2 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent,
Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/D_1_FEAP1/22 Finančno-ekonomická analýza podniku 1PP 6 2P+2S H 3 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/D_1_OrgA/22 Organizačné audityPP 6 2P+2S H 3 L prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/D_1_Info/22 Informatika 5 1P+3S H 1 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/D_1_Mikro/22 Mikroekonómia 6 2P+2S H 1 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.
IMS-EF/D_1_I.AJ1/22 I. cudzí odborný jazyk 1 - anglický jazyk 4 2S H 1 Z PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
IMS-EF/D_1_I.AJ2/22 I. cudzí odborný jazyk 2 - anglický jazyk 4 2S H 1 L PhDr. Mária Spišiaková, PhD.
IMS-EF/D_1_Makro/22 Makroekonómia 6 2P+2S H 1 L Ing. Žaneta Lacová, PhD.,
Ing. Anna Vallušová, PhD.
IMS-EF/D_1_ManPs/22 Manažérska psychológia 5 1P+2S H 1 L PhDr. Andrea Seberíni, PhD.
IMS-EF/D_1_Matem/22 Matematika 5 2P+2S H 1 L Mgr. Petra Medveďová, PhD.
IMS-EF/D_1_Pravo/22 Právo 5 2P+2S H 2 L doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD.
IMS-EF/D_1_PIS/22 Podnikové informačné systémy 5 2P+2S H 3 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/D_1_SkBP/22 Seminár k bakalárskej práci 4 2S Abs 3 Z doc. Ing. Lenka Veselovská, PhD.,
Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/D_1_Ucto1/22 Účtovníctvo 1 5 2P+2S H 3 Z Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/D_1_MK/22 Manažérska komunikácia 5 2P+2S H 3 L Ing. Lucia Hudáková, PhD.

Povinne voliteľné predmety

Blok - povinne voliteľné predmety študijného programu Manažment (min. 28 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 28 kreditov za povinne voliteľné predmety (7 predmetov). Študent si sám volí, koľko predmetov v danom roku a danom semestri absolvuje.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/D_1_DatS/22 Databázové systémy 4 2S H 2, 3 L Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/D_1_Fil/22 Filozofia 4 2S H 2, 3 L doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
IMS-EF/D_1_FaM/22 Financie a mena 4 2S H 2, 3 L doc. Ing. Ján Huňady, PhD.,
Ing. Ivan Sedliačik, PhD.
IMS-EF/D_1_I.AJ3/22 I. cudzí odborný jazyk 3 - anglický jazyk 4 2S H 2, 3 Z PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
IMS-EF/D_1_I.AJ4/22 I. cudzí odborný jazyk 4 - anglický jazyk 4 2S H 2, 3 L PaedDr. Marta Valihorová, PhD.
IMS-EF/D_1_I.AJ5/22 I. cudzí odborný jazyk 5 - anglický jazyk 4 2S H 3 Z doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
IMS-EF/D_1_MEV/22 Medzinárodné ekonomické vzťahy 4 2S H 2, 3 Z Ing. Mariana Považanová, PhD.
IMS-EF/D_1_NK/22 Nákladový kontroling 4 2S H 2, 3 Z Ing. Ladislav Klement, PhD.
IMS-EF/D_1_PSzMark/22 Prípadové štúdie z marketingu 4 2S H 3 Z Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/D_1_PodMaSP/22 Podnikanie v malých a stredných podnikoch 4 2S H 2, 3 Z Ing. Jana Janičková, PhD.
IMS-EF/D_1_Politol/22 Politológia 4 2S H 1, 2, 3 Z doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.
IMS-EF/D_1_SP/22 Spoločenský protokol 4 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Lucia Hudáková, PhD.
IMS-EF/D_1_SocMP/22 Sociológia v manažérskej praxi 4 2S H 2, 3 L PhDr. Marian Kika, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 15 kreditov)

Študent musí počas celého bakalárskeho štúdia získať 15 kreditov za výberové predmety.

Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/D_1_AHS/23 Aplikovaná hmotná stimulácia 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Katarína Zimermanová, PhD.
IMS-EF/D_1_IAvP/22 Internetové aplikácie v podniku 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/D_1_KSM/22 Koncepcie štíhleho manažmentu 3 2S H 3 Z doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
IMS-EF/D_1_PG/22 Počítačová grafika 3 2S H 1, 2, 3 Z Ing. Mária Pomffyová, PhD.
IMS-EF/D_1_PrPr/23 Pracovné právo 3 2S H 2, 3 Z JUDr. Jana Slivka Bedlovičová, PhD.
IMS-EF/D_1_TMKaJV/22 Tvorba marketingovej kampane a jej vyhodnocovanie 3 2S H 2, 3 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/D_1_Tovar/22 Tovaroznalectvo 3 2S H 1, 2, 3 L Ing. Lucia Bartková, PhD., univerzitný docent
IMS-EF/D_1_UdEI/22 Úvod do európskej integrácie 3 2S H 2, 3 Z Ing. Žaneta Lacová, PhD.
IMS-EF/D_1_UdSnVSA/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - adaptácia 3 2S H 1 Z Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
IMS-EF/D_1_UdSnVSSS/23 Úvod do štúdia na vysokej škole - študijné zručnosti 3 2S H 1 L Ing. Ján Kollár, PhD.,
Ing. Barbora Mazúrová, PhD.
IMS-EF/D_1_ZM/22 Základy matematiky 3 2S H 1, 2 Z Mgr. Petra Medveďová, PhD.

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 10 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
IMS-EF/DE_BPsO/22 Bakalárska práca s obhajobou 10 OB 3