Študijný plán - Schválený

študijný program: cestovný ruch (III. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety (min. 36 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/CR3_ASCR_SJ/22 Analýza sektora cestovného ruchuPP 8 26sP H 1 Z prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.
KCR-EF/CR3_MMCR_SJ/22 Medzinárodný manažment cestovného ruchuPP 8 26sP H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.
KCR-EF/CR3_UZCR_SJ/22 Udržateľný a zodpovedný rozvoj cestovného ruchuPP 8 26sP H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.
KCR-EF/CR3_MEVP1_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 1 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
KCR-EF/CR3_MEVP2_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 2 6 20sP H 1 L prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety (min. 18 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/CR3_INaPM_SJ/22 Inovatívne nástroje a podnikateľské modely v cestovnom ruchuPP 6 20sP H 1 L doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_IRCR_SJ/22 Inteligentný rozvoj cestovného ruchuPP 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.
KCR-EF/CR3_SM_SJ/22 Strategický manažment 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.
KCR-EF/CR3_SocCR_SJ/22 Sociológia cestovného ruchu 6 20sP H 1 Z doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.
KCR-EF/CR3_ZM1_SJ/22 Zahraničná mobilita 1 6 20sP H 1, 2 Z doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_ZM2_SJ/22 Zahraničná mobilita 2 6 20sP H 1, 2 L doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KE-EF/3_MaE_SJ/22 Makroekonómia 6 20sP H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
KE-EF/3_MiE_SJ/22 Mikroekonómia 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
KKMaIS-EF/CR3_KMV_SJ/22 Kvantitatívne metódy vo výskume cestovného ruchu 6 20sP H 1 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 6 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/3_AW_SJ/22 Akademické písanie v angličtine 6 20sP H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KKMaIS-EF/3_KMSR_SJ/22 Kvantitatívne metódy v systéme R 6 20sP H 1 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KVEaRR-EF/3_EaMS_SJ/22 Ekonomika a manažment služieb 6 20sP H 1 L prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
KVEaRR-EF/3_ODVSR_SJ/22 Open data v strategickom rozvoji 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KCR-EF/CR3_EA1_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 1 3 10sP H 1, 2 Z doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_EA2_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 2 3 10sP H 1, 2 L doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Vedecká časť

Blok - Vedecká časť: povinné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/CR3_PSMK_SJ/22 Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR) 30 Abs 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
Blok - Vedecká časť: povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/CR3_AZRDVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia domáceho výskumného projektu 8 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_AZRMVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia medzinárodného výskumného projektu 10 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_AsaUTm_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (menej ako 1 AH) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_AsaUTn_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (nad 1 AH) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_Cd_SJ/22 Citácia doma 1 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_Cz_SJ/22 Citácia v zahraničí 3 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_Cz_SW_SJ/22 Citácia v zahraničí (Scopus, WOS) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_OSrcd_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (doma) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_OSrcz_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (v zahraničí) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_PrVCd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (doma) 10 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_PrVCz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (v zahraničí) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_PrVZd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (doma) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_PrVZz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (v zahraničí) 10 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_SaMd_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (domácej) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_SaMz_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (zahraničnej) 20 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_VVOPd_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (doma) 3 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.
KCR-EF/CR3_VVOPz_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (v zahraničí) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Mgr. M. A. Ivan Chorvát, CSc.,
Assoc. prof. Dr. Giacomo Del Chiappa,
doc. Ing. Tomáš Gajdošík, PhD.,
doc. Ing. Andrej Malachovský, PhD.,
prof. Ing. Vanda Maráková, PhD.,
prof. Ing. Kristína Pompurová, PhD.,
doc. Ing. Ľubica Šebová, PhD.

Ďalšie aktivity

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 60 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KCR-EF/CR3_PPds_SJ/22 Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 SS 2
KCR-EF/CR3_DPsO_SJ/22 Dizertačná práca a jej obhajoba 40 OB 3