Študijný plán - Schválený

študijný program: verejná ekonomika a politika (III. stupeň, denná forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety (min. 36 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/VEP3_VE_SJ/22 Verejná ekonómiaPP 8 26sP H 1 Z prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_MREP_SJ/22 Miestna a regionálna ekonomika a politikaPP 8 26sP H 1 L prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_VP_SJ/22 Verejná politikaPP 8 26sP H 1 L doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_MEVP1_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 1 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
KVEaRR-EF/VEP3_MEVP2_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 2 6 20sP H 1 L KVEaRR-EF/VEP3_MEVP1_SJ/22 prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety (min. 18 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/VEP3_EMS_SJ/22 Ekonomika a manažment verejných služiebPP 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_VF_SJ/22 Verejné financiePP 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
KE-EF/3_MiE_SJ/22 Mikroekonómia 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_OS_SJ/22 Občianska spoločnosť 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_VSRR_SJ/22 Verejná správa a regionálny rozvoj 6 20sP H 1 Z doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_ZM1_SJ/22 Zahraničná mobilita 1 6 20sP H 1, 2 Z doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KE-EF/3_MaE_SJ/22 Makroekonómia 6 20sP H 1 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
KKMaIS-EF/VEP3_KMVVP_SJ/22 Kvantitatívne metódy vo verejnej politike 6 20sP H 1 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_HPVP_SJ/22 Hodnotenie programov verejných politík 6 20sP H 1 L prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_ZM2_SJ/22 Zahraničná mobilita 2 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 6 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/3_ODVSR_SJ/22 Open data v strategickom rozvoji 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_EA1_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 1 3 10sP H 1, 2 Z doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KOJK-EF/3_AW_SJ/22 Akademické písanie v angličtine 6 20sP H 1 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KVEaRR-EF/3_EaMS_SJ/22 Ekonomika a manažment služieb 6 20sP H 1 L prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_EA2_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 2 3 10sP H 1, 2 L doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KKMaIS-EF/3_KMSR_SJ/22 Kvantitatívne metódy v systéme R 6 20sP H Z Mgr. Mária Stachová, PhD.

Vedecká časť

Blok - Vedecká časť: povinné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/VEP3_PSMK_SJ/22 Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JSR, SJR) 30 Abs 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
Blok - Vedecká časť: povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/VEP3_AZRDVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia domáceho výskumného projektu 8 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_AZRMVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia medzinárodného výskumného projektu 10 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_AsaUTm_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (menej ako 1 AH) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_AsaUTn_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (nad 1 AH) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_Cd_SJ/22 Citácia doma 1 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_Cz_SJ/22 Citácia v zahraničí 3 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_Cz_sw_SJ/22 Citácia v zahraničí (Scopus, WOS) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_OSrcd_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (doma) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_OSrcz_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (v zahraničí) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_PrVCd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (doma) 10 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_PrVCz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (v zahraničí) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_PrVZd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (doma) 8 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_PrVZz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (v zahraničí) 10 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_SaMd_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (domácej) 15 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_SaMz_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (zahraničnej) 20 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
prof. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_VVOPd_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (doma) 3 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.
KVEaRR-EF/VEP3_VVOPz_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (v zahraničí) 5 Abs 1, 2, 3 doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.,
doc. Ing. Martina Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Renáta Halásková, Ph.D.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.,
doc. Ing. Martin Hronec, PhD.,
doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.,
doc. Ing. Stanislav Kološta, PhD.,
prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.,
prof. Ing. Peter Pisár, PhD.,
Ing. Darina Rojíková, PhD.,
prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Soňa Čapková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.,
doc. RNDr. Jana Špirková, PhD.

Ďalšie aktivity

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 60 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KVEaRR-EF/VEP3_PDPDS_SJ/22 Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 SS 2
KVEaRR-EF/VEP3_DPsO_SJ/22 Dizertačná práca a jej obhajoba 40 OB 3