Študijný plán - Schválený

študijný program: ekonomika a manažment podniku (III. stupeň, externá forma)
študijný odbor: 8. - ekonómia a manažment
osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu: prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
akademický rok: 2023/2024

Študijná časť

Povinné predmety

Blok - Povinné predmety (min. 36 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/EMP3_MaF_SJ/22 Manažérske financiePP 8 26sP H 1 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
KEMP-EF/EMP3_PMS2_SJ/22 Podnikové manažérske systémy 2PP 8 26sP H 1 Z prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_MMP_SJ/22 Marketingový manažment podnikuPP 8 26sP H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.
KEMP-EF/EMP3_MEVP1_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 1 6 20sP H 1 Z prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
KEMP-EF/EMP3_MEVP2_SJ/22 Metodológia a etika vedeckej práce 2 6 20sP H 1 L doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.

Povinne voliteľné predmety

Blok - Povinne voliteľné predmety (min. 18 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/EMP3_MFM2_SJ/22 Medzinárodný finančný manažment 2PP 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
KEMP-EF/EMP3_MVYR_SJ/22 Manažment výrobyPP 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.
KEMP-EF/EMP3_MaV_SJ/22 Manažment a vodcovstvoPP 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KEMP-EF/EMP3_UP_SJ/22 Udržateľné podnikaniePP 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.
KE-EF/3_MiE_SJ/22 Mikroekonómia 6 20sP H 1, 2 Z doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Mária Horehájová, PhD.
KEMP-EF/EMP3_ZM1_SJ/22 Zahraničná mobilita 1 6 20sP H 1, 2 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KE-EF/3_MaE_SJ/22 Makroekonómia 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Martin Hronec, PhD.
KEMP-EF/EMP3_KMK_SJ/22 Komplexné manažérstvo kvality 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Denisa Malá, PhD.
KEMP-EF/EMP3_MMHVP_SJ/22 Metódy merania a hodnotenia výkonnosti podniku 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Ľuboš Elexa, PhD.
KEMP-EF/EMP3_ZM2_SJ/22 Zahraničná mobilita 2 6 20sP H 1, 2 L doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KKMaIS-EF/EMP3_KMV_SJ/22 Kvantitatívne metódy vo výskume 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Ing. Martin Boďa, PhD.

Výberové predmety

Blok - Výberové predmety (min. 6 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KOJK-EF/3_AW_SJ/22 Akademické písanie v angličtine 6 20sP H 1, 2 L doc. PhDr. Dana Benčiková, PhD.
KVEaRR-EF/3_EaMS_SJ/22 Ekonomika a manažment služieb 6 20sP H 1, 2 L prof. Ing. Beata Mikušová Meričková, PhD.,
doc. JUDr. Ing. Ján Šebo, PhD.
KVEaRR-EF/3_ODVSR_SJ/22 Open data v strategickom rozvoji 6 20sP H 1, 2 Z prof. Ing. Anna Vaňová, PhD.,
doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.,
doc. Ing. Kamila Borseková, PhD.
KKMaIS-EF/3_KMSR_SJ/22 Kvantitatívne metódy v systéme R 6 20sP H 1, 2 Z Mgr. Mária Stachová, PhD.
KEMP-EF/EMP3_EA1_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 1 3 10sP H 1, 2 Z doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.
KEMP-EF/EMP3_EA2_SJ/22 Extrakurikurálne aktivity 2 3 10sP H 1, 2 L doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.

Vedecká časť

Blok - Vedecká časť: povinné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/EMP3_PSMK_SJ/22 Príspevok špičkovej medzinárodnej kvality (JCR, SJR) 30 Abs 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
Blok - Vedecká časť: povinne voliteľné predmety (min. 30 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/EMP3_AZRDVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia domáceho výskumného projektu 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_AZRMVP_SJ/22 Aktívne zapojenie do riešenia medzinárodného výskumného projektu 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_AsaUTm_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (menej ako 1 AH) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_AsaUTn_SJ/22 Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebných textov (nad 1 AH) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_Cd_SJ/22 Citácia doma 1 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_Cz_SJ/22 Citácia v zahraničí 3 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_Cz_sw_SJ/22 Citácia v zahraničí (Scopus, WOS) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_OSrcd_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (doma) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_OSrcz_SJ/22 Odborná štúdia v recenzovanom časopise/zborníku (v zahraničí) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_PrVCd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (doma) 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_PrVCz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom časopise (v zahraničí) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_PrVZd_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (doma) 8 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_PrVZz_SJ/22 Príspevok v recenzovanom vedeckom zborníku (v zahraničí) 10 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_SaMd_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (domácej) 15 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.,
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
KEMP-EF/EMP3_SaMz_SJ/22 Spoluautorstvo monografie (zahraničnej) 20 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_VVOPd_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (doma) 3 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.
KEMP-EF/EMP3_VVOPz_SJ/22 Vystúpenie na vedeckom, resp. odbornom podujatí (v zahraničí) 5 Abs 1, 2, 3, 4 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.,
prof. Ing. Peter Krištofík, Ph.D.,
doc. Ing. Denisa Malá, PhD.,
doc. Ing. Jana Marasová, PhD.,
doc. Ing. Martina Minárová, PhD.,
prof. Ing. Hussam Musa, PhD.,
prof. Ing. Zdenka Musová, PhD.,
doc. Ing. Marek Potkány, PhD.,
prof. Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.,
doc. Ing. Janka Táborecká, PhD.,
doc. Ing. Miroslava Vinczeová, PhD.,
doc. Ing. Zuzana Závadská, PhD.,
prof. Ing. Ján Závadský, PhD.

Ďalšie aktivity

Štátne skúšky

Povinné predmety

Blok - Štátne skúšky (min. 60 kreditov)
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KEMP-EF/EMP3_PdpaDs_SJ/22 Projekt dizertačnej práce a dizertačná skúška 20 SS 2
KEMP-EF/EMP3_DPsO_SJ/22 Dizertačná práca a jej obhajoba 40 OB 4