Pohyb kamery - pravé tlačítko myši + pohyb myšou
Priblíženie, oddialenie - scroll koliesko myši
Zatvoriť okno