Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Milada
Priezvisko: Krejčí
Rodné priezvisko: Matoušková
Rok narodenia: 1956
Názov študijného odboru: 8.1.4 športová humanistika
Téma inauguračnej prednášky: Tréninková psychoterapie a strategie podpory mentálního zdraví u mladých sportovců
Dátum doručenia žiadosti: 11. 9. 2013
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
1981 Absolvent - Učitelství pro školy II. cyklu, Tv - Rj; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
1982 PaedDr. - obor Pedagogika sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
1992 CSc. - obor Teorie vyučování tělesné výchově; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
2000 doc. - obor Kinantropologie, podobor Psychologie sportu; Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1981 – 1985 Gymnázium Český Krumlov, středoškolská profesorka.
1985 – 2000 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odborná asistentka katedry tělesné výchovy a sportu.
2000 – 2005 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docentka katedry tělesné výchovy a sportu.
2003 – 2006 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, členka kolegia děkana, docentka.
2005 – 2012 Teologická fakulta a Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docentka, externí výuka, garant předmětů, školitel v doktorském studijním programu.
2006 – 2012 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, docentka, vedoucí katedry výchovy ke zdraví, školitel v doktorském studijním programu.
2010 – dosud Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Garant předmětu „Výchova ke zdraví“ v doktorském studijním programu.
2013 – dosud Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra v Praze, prorektorka pro vědu a výzkum, docentka.
1981 – 1985 Gymnázium Český Krumlov: ruský jazyk, tělesná výchova.
1985 – 2000 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: Psychologie tělesné výchovy; Základy psychologie tělesné výchovy a sportu; Aplikovaná tělesná výchova; Didaktika tělesné výchovy; Teorie a didaktika jógy.
2000 – 2012 Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
Garant studijních programů
Garant bakalářského studijního programu „Výchova ke zdraví“
Garant bakalářského studijního programu „Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání“.
Garant magisterského studijního programu „Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví“,
Garant magisterského studijního programu „Učitelství výchovy ke zdraví pro ZŠ“.
Garant předmětů a přednášející v Bc a Mgr. studijním programu
Katedra tělesné výchovy a sportu: Aplikovaná tělesná výchova, Psychologie tělesné výchovy; Základy psychologie TV a sportu.
Katedra pedagogiky a psychologie: Výchova ke zdraví a zdravý životní styl.
Katedra výchovy ke zdraví: Psychologie sportu a tělesných cvičení; Psychologie zdraví; Adekvátní pohybové režimy pro osoby se zvláštními potřebami; Didaktika výchovy ke zdraví; Základy jógových a relaxačních cvičení; Aplikované pohybové aktivity pro postižené I; Diplomová práce I a II; Poradenství pro zdravý životní styl; Rekreace a volný čas; Teorie a didaktika jógy; Kurz balneologie a wellness; Kurz pohybových aktivit v přírodě zimní I.
2005 – 2012 Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:
Garant předmětů a přednášející v Bc a Mgr. studijním programu
Katedra pedagogiky: Úvod do rekreologie; Pohybové hry, tělesná a zdravotní cvičení ve volném čase; Kurz pohybových aktivit a pobytu v přírodě.
2005 – 2012 Zdravotně - sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích:Garant předmětů a přednášející v Bc a Mgr. studijním programu Katedra psychologie a speciální pedagogiky:Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu; Základy
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
športová humanistika
Zvládaní zátěže ve sportu, stresová tolerance a resilience (psychotréning, psychologie dýchaní, cirkadiánní rytmy) Wellness, kvalita života a aktívní životní styl, chronobiologie, zdravotní benefity, jógový technik - aplikace u ruznych skupin, včetně sportovcu.
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. Monografie – 7 (41,63 AH):
- AAA Seibert, N. - Krejčí, M. (2012) PACZion – Nachweis der Effizienz einer systematischen Gesundheitsförderung im Lehrberuf. Passau: Universität Passau. 1. Ausgabe. 139 s. ISBN 978-3-9811464-5-5. Autorský podíl: 4,80 AH
- AAB Krejčí, M. (2011) Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieny ve škole. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1. vyd. 255 s. ISBN 978-80-7394-262-5. Autorský podíl:12,75 AH
- AAB Krejčí, M. et al. (2010) Adequate movement regime and bio-psycho-social determinants of active life style. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 192 s. ISBN 978-80-7394-239-7. Autorský podíl:2,15 AH
- AAB Krejčí, M. (2008) Ed. Factors of Self-Control and Self-Esteem
in Overweight Reduction.. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1. vyd. 144 s. ISBN 978-80-7394-051-5. Autorský podíl: 4,1 AH
- AAB Krejčí, M. (1998) Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 205 s. ISBN 978-80-7238-930-8. Autorský podíl:10,25 AH
- AAB Krejčí, M., Bäumeltová, M. (2001) Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1. vyd. 136 s. ISBN 80-7040-507-7. Autorský podíl:4.08 AH
- AAB Mužík, V. - Krejčí, M (1997) Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: HANEX.140 s. ISBN 80-85783-17-7. Autorský podíl: 3.5 AH
2. Učebnice (15,21 AH)
- ACB Krejčí, M., Bäumeltová, M. (1999) Optimalizace denního režimu žáka mladšího školního věku. České Budějovice: INCA, 80 s. ISBN 80-238-4619-1. Autorský podíl: 3.2 AH
- ACB Krejčí, M. Jóga v praxi pedagoga. (1995) 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 111 s. ISBN 80-7040-129-X. Autorský podíl: 5,55 AH
- ACB Hondlík, J., Krejčí, M., Řepka, E., Šebrle, Z. (1995) Didaktika školní tělesné výchovy dětí mladšího školního věku. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 104 s. ISBN 80-7040-125-7. Autorský podíl: 2,34 AH
- BCB Krejčí, M. a kol. (2011) Výchova ke zdravému životnímu stylu. Plzeň: FRAUS. 1. vyd. 162 s. ISBN 978-80-7238-930-8.
Autorský podíl: 3,1 AH
- BCB Krejčí, M. (2008) Krok k výchově krok ke zdraví: výchova ke zdraví a prevence obezity: 1. díl. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 24 s. ISBN 978-80-7394-082-9. Autorský podíl:1,2 AH
3. Skripta (4,3 AH)
- BCI Krejčí, M (2002) Teorie a didaktika jógy – I a II. Didaktika tělesné výchovy - Projekt Týdny zdraví. České Budějovice: PF JU-EAmos. 86 s. Autorský podíl: 4,3 AH
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/modules/
Krejčí, M., a kol. Týdny zdraví ve škole. České Budějovice: Jihočeská univerzita, AVStudio. 35 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole.
Krejčí, M. (1997) Uplatnění jógy v etopedických zařízeních. České Budějovice: Jihočeská univerzita, AVStudio. 35 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole.
Krejčí, M. (1991) Využití jógových cvičení ke snižování negativních psychických stavů. České Budějovice: Jihočeská univerzita, AVStudio. 40 min. – Scénář a asistence režie k výukovému filmu pro studium na vysoké škole.
 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
fiogf49gjkf0d
145/12
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
3/3
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
1. Harada, T., Wada, K., Akimitsu, O., Krejčí, M., Noji, T., Nakade, M., Takeuchi, H. (2013) Epidemiological Evaluation of Intervention Program to Promote Mental and Sleep Health of Sports Athletes. International Journal of Psychological Studies. Vol. 5, No. 3; ISSN 1918-7211 E-ISSN 1918-722X. Published by Canadian Center of Science and Education.
2. Harada, T., Kobayashi, R., Wada, K., Nishihara, R., Kondo, A., Akimitsu, O., Noji, T., Taniwaki, N., Nakade, M., Krejci, M., Takeuchi, H. (2011). Effect of birth season on circadian typology appearing in
japanese young children aged 2 to 12 years disappears in older students aged 18 to 25 years. Chronobiology International. Vol. 28, No. 7, 638-642. ISSN 0742-0528.
3. Krejčí, M. (2011) Výchova ke zdraví – strategie výuky duševní hygieny ve škole. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1. vyd. 255 s. ISBN 978-80-7394-262-5.
4. Krejčí, M. (2008) Ed. Factors of Self-Control and Self-Esteem in Overweight Reduction. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 1. vyd. 144 s. ISBN 978-80-7394-051-5.
5. Krejčí, M. (1998) Uplatnění jógy v resocializačním procesu dětí a mládeže. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 205 s. ISBN 978-80-7238-930-8.
6. Seibert, N. - Krejčí, M. (2012) PACZion – Nachweis der Effizienz einer systematischen Gesundheitsförderung im Lehrberuf. Passau: Universität Passau. 1. Ausgabe. 139 s. ISBN 978-3-9811464-5-5.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
9. 6. 2014, 13. 00 hod. zasadačka dekana F 021, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
oponenti:
prof. PhDr. Hana Valková, CSc. – FTK UP v Olomouci
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. – FTVŠ UK v Bratislave
prof. PhDr. Aleš Sekot, CSc. – FSS MU v Brne

Komisia:
prof. PaedDr. Karol GÖrner, PhD. – z FF UMB v Banskej Bystrici
prof. PaedDr. Ján Junger, PhD. – FŠ PU v Prešove
prof. PaedDr. Michal Charvát, CSc. – FSS MU v Brne
prof. PhDr. Ivo Jirásek, PhD. – FTK UP v Olomouci
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia sa dopracovala k záveru, že inauguračné konanie sa uskutočnilo v súlade so znením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 457/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo ummelecko-pedagogických titulov docent a profesor a odporúča udeliť uchádzačovi titul profesor v ŠO športová humanistika
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
2. 6. 2015
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
S účinnosťou prof. dekrétu od 2. 6. 2015
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Oborný (posudok),28. 1. 2015 12:46:24
Sekot (posudok),28. 1. 2015 12:45:40
Válková (posudok),28. 1. 2015 12:46:02

 
Rozhodnutia

Rozhodnutie č. 1,28. 1. 2015 13:31:23
Rozhodnutie č. 2,28. 1. 2015 13:31:43

 
Prezenčné listiny

Prezenčná listina,22. 10. 2014 10:39:35

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy