Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Jan
Priezvisko: Stejskal
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1980
Názov študijného odboru: verejná ekonomika a služby
Téma inauguračnej prednášky: Metódy ekonomického a finančného hodnotenia kultúrnych statkov
Dátum doručenia žiadosti: 17. 4. 2019
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
Ing. absolvent Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, rok 2004
Studijní program: Hospodářská politika a správa, obor Ekonomika veřejného sektoru

Ph.D. absolvent Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, rok 2007
Studijní program: Hospodářská politika a správa, obor Veřejná a regionální ekonomie
Téma DP: Klastrový a inovační potenciál jako hlavní faktory konkurenceschopné ekonomiky Pardubického kraje

Doc. Ekonomická fakulta University Mateja Bela v Banskej Bystrici, rok 2013, obor Veřejná ekonomika a služby
Téma HP: Posouzení potenciálu regionu pro vznik klastru
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
1. 10. 2006 – 31. 10. 2007 asistent
1. 11. 2007 – 30. 4. 2013 odborný asistent
1. 5. 2013 – dosud docent
od 1. 2. 2012 – zástupce vedoucí Ústavu ekonomických věd FES UPa
výuka, vědecko-výzkumná činnost
Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní
Studentská 95, 532 10 Pardubice, ČR

1. 3. 2019 - dosud
docent
vědecko-výzkumná činnost
Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, ČR

2007 - dosud
odborný lektor, konzultant
lektorská činnost, vedoucí ekonomicko-daňové poradny pro nestátní neziskové organizace
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Komenského nám. 15, 530 02 Pardubice, ČR

2000 - 2011
metodik – hlavní metodik (dobrovolník)
tvorba metodických materiálů a vnitřních předpisů, lektorská činnost
Junák – svaz skautů a skautek ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha, ČR

Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní
Ústav ekonomických věd

Analysis of Public Policies
Analýza veřejných politik
Economics of Public Sector
Ekonomika veřejného sektoru II
Management veřejného sektoru
Master´s Seminar
Public Economics
Účetnictví neziskových organizací
Veřejná ekonomie
Veřejná ekonomie II
Ekonomika veřejných služeb
Neziskové organizace
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Zaměření pedagogické odbornosti odpovídá oblasti vzdělávání (AE, resp. AH) – veřejná ekonomie s přesahy do oblasti regionálního rozvoje. V oblasti veřejné ekonomie jde zejména o teorii veřejné ekonomie, optimalizační procesy zabezpečování vybraných veřejných služeb zahrnující oblast efektivnosti (a to konkrétně u neziskových organizací). Tato profilace zahrnuje i problematiku intervenčních aktivit veřejných organizací do chování ostatních subjektů ve společnosti.

Zaměření vědecko-výzkumné činnosti navazuje na odborné zaměření, tj. spadá do oblasti veřejné ekonomie s přesahy do regionální sféry. Konkrétně jde o výzkum směřující k optimalizaci či modelování procesu alokace veřejných prostředků a to jak za účelem zabezpečování (inovací) veřejných služeb vybranými ekonomickými entitami, tak intervenci veřejných organizací do tržních mechanismů za účelem předcházení nebo odstraňování následků tržních selhání (vč. využívání a zvyšování potenciálu zúčastněných entit, synergických a přelévacích efektů).
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01 Economic development of regions in the context of sustainability : overview of current concepts / Petr Hajek, Jan Stejskal. - 1. vyd. - Saarbrücken : LAP Lambert, 2010. - 259 s. [13,06 AH]. - ISBN 978-3-8433-8147-5
[HÁJEK, Petr (50%) - STEJSKAL, Jan (50%)]

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01 Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí / Viktor Prokop, Jan Stejskal ; rec. Jaroslav Macháček, Vladimír Žítek. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2018. - 374 s. [18,70 AH]
[PROKOP, Viktor (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - MACHÁČEK, Jaroslav (rec.) - ŽÍTEK, Vladimír (rec.)]

AAB02 Teorie a praxe veřejných služeb / Jan Stejskal ... [et al.] ; rec. Martina Halásková, Beáta Gavurová. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 280 s. [14,00 AH]. - ISBN 978-80-7552-726-4
[STEJSKAL, Jan (36%) - KUVÍKOVÁ, Helena (36%) - MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (16%) - LINHARTOVÁ, Veronika (12%) - HALÁSKOVÁ, Martina (rec.) - GAVUROVÁ, Beáta (rec.)]

AAB03 Nevydělečné organizace v praxi / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal. - 2. akualiz. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2017. - 304 s. [15,25 AH]. - ISBN 978-80-7552-476-8
[DOBROZEMSKÝ, Václav (50%) - STEJSKAL, Jan (50%)]. - na rube titulného listu je chybne uvedené krstné meno: Josef Stejskal

AAB04 Nevýdělečné organizace v teorii / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal ; rec. Helena Kuvíková. - 2. aktual. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - 408 s. [23,88 AH]. - ISBN 978-80-7552-103-3
[DOBROZEMSKÝ, Václav (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - KUVÍKOVÁ, Helena (rec.)]

AAB05 Nevýdělečné organizace v teorii / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal ; rec. Helena Kuvíková. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2015. - 400 s. [23,33 AH]. - ISBN 978-80-7478-799-7
[DOBROZEMSKÝ, Václav (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - KUVÍKOVÁ, Helena (rec.)]

AAB06 Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech / Jan Stejskal ... [et al.] ; rec. Štefan Rehák, Oto Hudec. - 1. vyd. - Praha : Linde Praha, 2011. - 248 s. [12,15 AH]. - ISBN 978-80-7201-840-6
[STEJSKAL, Jan (93%) - HÁJEK, Petr (1%) - KOVÁRNÍK, Jaroslav (1%) - KLIMOVSKÝ, Daniel (1%) - VLASÁK, Tomáš (1%) - MAŤÁTKOVÁ, Kateřina (1%) - POLÁKOVÁ, Jiřina (1%) - HRNČÍŘOVÁ, Petra (1%) - REHÁK, Štefan (rec.) - HUDEC, Oto (rec.)]

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
ACA01 Neziskové organizácie - teoretické a ekonomické súvislosti / Helena Kuvíková, Jan Stejskal, Mária Svidroňová ; rec. Juraj Nemec, Vladimír Hyánek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2014. - 211 s. [10,56 AH]. - ISBN 978-80-557-0709-9
[KUVÍKOVÁ, Helena (34%) - STEJSKAL, Jan (33%) - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária (33%) - NEMEC, Juraj (rec.) - HYÁNEK, Vladimír (rec.)]

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01 Teorie a praxe veřejné ekonomiky / Beata Mikušová Meričková, Jan Stejskal ; rec. Juraj Nemec, Leoš Vítek. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2014. - 264 s. [14,72 AH]. - ISBN 978-80-7478-526-9
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - NEMEC, Juraj (rec.) - VÍTEK, Leoš (rec.)]

ACB02 Veřejná ekonomie / Beáta Mikušová Meričková, Jan Stejskal ; rec. Helena Kuvíková, Romana Provazníková. - 1. vyd. - Pardubice : Fakulta ekonomicko - správní, 2013. - 102 s. [6,10 AH]. - ISBN 978-80-7395-578-6
[MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, Beáta (50%) - STEJSKAL, Jan (50%) - KUVÍKOVÁ, Helena (rec.) - PROVAZNÍKOVÁ, Romana (rec.)]

ACB03 Neziskové organizace : vybrané kapitoly / Jan Stejskal ; rec. Vladimír Hyánek, Jaroslav Kovárník. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2012. - 104 s. [5,08 AH]. - ISBN 978-80-7395-560-1
[STEJSKAL, Jan (100%) - HYÁNEK, Vladimír (rec.) - KOVÁRNÍK, Jaroslav (rec.)]

BCI Skriptá a učebné texty
BCI01 Management veřejného sektoru / Milan Siegl, Jan Stejskal, Pavla Stránská Koťátková ; rec. Jan Solař, Miloš Vítek. 1. díl, Distanční opora. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. - 114 s. [5,76 AH]. - ISBN 978-80-7395-415-4
[SIEGL, Milan (15%) - STEJSKAL, Jan (65%) - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, Pavla (20%) - SOLAŘ, Jan (rec.) - VÍTEK, Miloš (rec.)]

BCI02 Management veřejného sektoru / Milan Siegl, Jan Stejskal, Pavla Stránská Koťátková ; rec. Jan Solař, Miloš Vítek. 2. díl, Distanční opora. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2011. - 104 s. [4,81 AH]. - ISBN 978-80-7395-416-1
[SIEGL, Milan (15%) - STEJSKAL, Jan (65%) - KOŤÁTKOVÁ STRÁNSKÁ, Pavla (20%) - SOLAŘ, Jan (rec.) - VÍTEK, Miloš (rec.)]

BCI03 Regionální politika a její nástroje / Jan Stejskal, Jaroslav Kovárník. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2009. - 216 s. [8,04 AH]. - ISBN 978-80-7367-588-2
[STEJSKAL, Jan (70%) - KOVÁRNÍK, Jaroslav (30%)]

BCI04 Daňová teorie a politika : pro kombinovanou formu studia / Jan Stejskal ; rec. Jan Pavel, Leoš Vítek. II. díl. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. - 87 s. [4,60 AH]. - ISBN 978-80-7395-146-7
[STEJSKAL, Jan (100%) - PAVEL, Jan (rec.) - VÍTEK, Leoš (rec.)]

BCI05 Daňová teorie a politika : pro kombinovanou formu studia / Jan Stejskal ; rec. Jan Pavel, Leoš Vítek. I. díl. - 1. vyd. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2008. - 94 s. [4,80 AH]. - ISBN 978-80-7395-097-2
[STEJSKAL, Jan (100%) - PAVEL, Jan (rec.) - VÍTEK, Leoš (rec.)]

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citace v zahraničních publikacích, registrované v citačních indexech Web of Science a databáze Scopus: 78
Citace v domácích publikacích, registrované v citačních indexech Web of Science a databáze Scopus: 6
Citace v zahraničních publikacích neregistrované v citačních indexech: 90
Citace v domácích publikacích neregistrované v citačních indexech: 31
Celkem: 205
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
9 školených, z toho 4 ukončení
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
1. STEJSKAL, J., HAJEK, P., & HUDEC, O. 2018. Knowledge Spillovers in Regional Innovation Systems. Singapure: Springer.
2. PROKOP, V., STEJSKAL, J. 2018. Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 353 s.
3. HÁJEK, P., STEJSKAL, J. 2018. R&D Cooperation and Knowledge Spillover Effects for Sustainable Business Innovation in the Chemical Industry. Sustainability, (10)4. IF2017 = 2,075
4. STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H., MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., LINHARTOVÁ, L. 2017. Teorie a praxe veřejných služeb. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 280 s. 978-80-7552-726-4
5. PROKOP, V., STEJSKAL, J., KUVÍKOVÁ, H. 2017. The Different Drivers of Innovation Activities in European Countries: A Comparative Study of Czech, Slovak, and Hungarian Manufacturing Firms. Ekonomický časopis, 65 (1), 31-45. IF2015 = 0,606
6. PROKOP, V., & STEJSKAL, J. 2017. Different Approaches to Managing Innovation Activities: An Analysis of Strong, Moderate, and Modest Innovators. Engineering Economics, 28(1), 47-55. IF2015 = 0,806
7. DOBROZEMSKÝ, V., STEJSKAL, J. 2016. Nevýdělečné organizace v teorii. 2. aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 407 s. ISBN: 978-80-7552-103-3.
8. STEJSKAL, J., MIKUŠOVÁ MERIČKOVÁ, B., PROKOP, V. 2016. The cooperation between entreprises: significant part of the innovation proces – a case study of the Czech Republic. E+M Ekonomie a management, 19(3), pp. 110-122. IF2015 = 1,242
9. STEJSKAL, J., & HAJEK, P. 2015. Modelling Knowledge Spillover Effects Using Moderated and Mediation Analysis–The Case of Czech High-Tech Industries. In Knowledge Management in Organizations (pp. 329-341). Springer International Publishing.
10. STEJSKAL, J., HAJEK, P. 2016. Determinants of Collaboration and Innovation in Creative Industries A Case of the Czech Republic. In: Proceedings of Knowledge Management International Conference (KMICe) 2016, p. 116-121, ISBN 978-967-0910-19-2. The Best Paper Award.
 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
26. 9. 2019 o 9,30 hod.
poslucháreň P2
Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
Banská Bystrica
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc., zahraničný odborník
Fakulta sociálnych vied UK v Prahe
prof. Ing. Juraj Nemec, CSc.
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity v Brne
prof. RNDr. Oto Hudec, CSc.
Ekonomická fakulta TU v Košiciach
Inauguračná komisia:
prof. Ing Helena Kuvíková, PhD., predseda
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici
prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v Pardubiciach
prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
Vysoká škola finanční a správní v Prahe
Dr.h.c. prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Národohospodárska fakulta EU v Bratislave
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia konštatuje, že uchádzač spĺňa stanovené podmienky v zmysle § 76 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj § 5 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor.
Na základe uvedených skutočností inauguračná komisia odporúča predsedovi Vedeckej rady Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici s c h v á l i ť návrh na vymenovanie doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. za profesora v odbore habilitačného a inauguračného konania: Verejná ekonomika a služby v študijnom odbore Ekonómia a manažment.
 
Dátum skončenia vymenúvacieho konania:
14. 7. 2020
 
Dávod skončenia vymenúvacieho konania:
Vymenovanie za profesora prezidentkou SR.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Oponent - prof. Hudec.pdf,1. 7. 2019 9:47:16
Oponent - prof. Nemec.pdf,1. 7. 2019 12:36:48
Oponent - prof. Ochrana.pdf,20. 6. 2019 6:33:11

 
Rozhodnutia

Výpis VR 26.4.19.pdf,2. 5. 2019 9:26:30
Výpis VR 26.9.19.pdf,3. 10. 2019 8:30:41

 
Prezenčné listiny

PL VR 26.04.19.pdf,2. 5. 2019 9:26:42
PL VR 26.09.19.pdf,27. 9. 2019 12:55:20

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy