Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy
 
Meno: Josef
Priezvisko: Malach
Rodné priezvisko:
Rok narodenia: 1953
Názov študijného odboru: Pedagogika
Téma inauguračnej prednášky: Akademičtí pracovníci a akademické prostředí očima akademiků a studentů na základě komparativního přístupu
Dátum doručenia žiadosti: 23. 9. 2020
 
Vysokoskolské vzdelanie, ďalší akademický rast a absolvovanie ďalšieho vzdelávania:
2005 habilitační řízení v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra, Slovenská republika
1989 ukončení externí vědecké aspirantury v oboru Pedagogika na Filozofické fakultě UJEP (nyní Masarykova univerzita) v Brně
1981 ukončení rigorózního řízení v oboru Pedagogika na Filozofické fakultě UJEP (nyní Masarykova univerzita) v Brně
1977 ukončení studia v oborech Pedagogika-Český jazyk, studium odborné a učitelství škol II. cyk na Filozofické fakultě UJEP (nyní Masarykova univerzita) v Brně

Ďalšie vzdelávanie:
1996 ukončení studia na Civil Service College, UK a Dutch Institute for Public Administration (ROI International), Nizozemí v oboru Trainer of trainees
1998 ukončení studia kurzu BZC784 – Efektivní manažer na The Open university ČR
2003 absolvování programu CŽV Příprava realizátorů distančního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci
 
Priebeh zamestnaní a priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety):
• 1977 - 1991 vysokoškolský učitel na Pedagogické fakultě v Ostravě
• 1991 - 1995 vysokoškolský učitel Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
• 1995 - 1997 správní rada, Ministerstvo vnitra ČR, Praha
• 1997 - 2000 vedoucí oddělení vzdělávání a hlavní metodik, Union banka, a. s., Ostrava
• 2000 - 2009 zástupce ředitele Centra dalšího vzdělávání, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
• 2005 - docent v oboru Pedagogika
• 2005 - 2012 děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
• 2012 - dosud vedoucí Katedry pedagogiky a andragogiky
• 2006 - 2008 docent Wyższej Szkoly Zawodowej im. Gen. Ziętka v Katovicích, Polská republika (100%)
•2008 - 2019 profesor WSH Wyższej Szkoly Humanitas w Sosnowci, Polská republika (100%)
• 2012 - 2016 docent Vysoké školy podnikání, a.s. Ostravě (50%)

Priebeh pedagogickej činnosti:
• 1977 - 1991 asistent a odborný asistent na Pedagogické fakultě v Ostravě, výuka pedagogických disciplín
• 1991 - 1995 odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, výuka pedagogických disciplín
• 1995 - 1997 Odbor vzdělávání a správy resortního školství Ministerstva vnitra České republiky, metodické vedení Policejní akademie ČR v Praze, analytická činnosti, strategické plánování
•1997 - 2000 Oddělení vzdělávání Union banky, a.s. v Ostravě, tvorba kurzů, příprava interních lektorů, výuka v nástupních a produktových kurzech
• 1995 - 2000- externí vyučující PdF a FF Ostravské univerzity v Ostravě, distanční výuka předmětu Sociální pedagogika, výuka předmětu Základy pedagogiky pro obor Sociální práce s poradenských zaměřením
• 1998 - 2000 Vyšší odborná škola AHOL v Ostravě, výuka předmětů Komunikace, Marketingová komunikace
• 1998 - 2005 Open university ČR pro manažerské kurzy, známkovač, člen nadnárodní hodnotící komise, příprava studijních textů a materiálů
• 2000 - 2009 Centrum dalšího vzdělávání PF OU v Ostravě, výuka v kurzech Doplňujícího pedagogického studia, založení studia a výuka ve specializačním studiu Školského managementu v Ostravě, výuka ve specializačním studiu Výchovného poradenství, Tvorba akreditačních podkladů a garance uvedených studií, vedení závěrečných prací, kvalifikační zkoušky
• 2017 - 2020 Dolnośląska Szkola Wyższa, Wroclaw, vedení doktorandů
• 2007 - 2011 Univerzita J.A. Komenského, a.s. Praha, pobočka Frýdek- Místek, externí spolupráce na výuce předmětů Didaktika dospělých, Metodologie andragogického výzkumu, vedení Bc. a Mgr. prací.
• 2006 - 2008 docent Wyższej Szkoly Zawodowej im. Gen. Zietka v Katovicích, výuka andragogiky
• 2008 - 2019 Wyższa Szkola Humanitas w Sosnowci, výuka předmětů Pedagogika práce, Pedagogická diagnostika, Andragogika, Výchova k podnikavosti, vedení a oponování Bc. a Mgr. prací, členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky
 
Odborné alebo umelecké zameranie:
Odborné zaměření v rámci pedagogiky
• Obecná didaktika (přednášky, cvičení, praxe, tvorba studijních (i elektronických) textů
• Pedagogická diagnostika (přednášky, cvičení, tvorba studijních (i elektronických) textů
• Učitelé a informační technologie
• Metodologie pedagogického výzkumu
Odborné zaměření v rámci andragogiky
• Strategie a politika vzdělávání a učení dospělých
• Akademičtí pracovníci a studenti
• Andragogická profesiologie
 
Údaje o publikačnej činnosti vrátane rozsahu a kategórie evidencie
Monografie: 3 AAB (40,55 AH)
Učebnice: 1 ACB (12,4 AH)
Skriptá: 23 BCI (108,26 AH)
Pozn.: Uvádzajú sa len AH doc. Malacha (bez AH spoluautorov)

 
Ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu:
Citácie v zahraničných publikáciách, registr. v citačných
indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 17
Citácie v domácich publikáciách, registr. v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS 3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistr. v cit. Indexoch 79
Citácie v domácích publiáciách neregistr. v cit. indexoch 132
Recenzie v zahraničných publikáciách 1
Recenzie v domácich publikáciách 1
 
Počet doktorandov, ktorým je alebo bol školiteľom s určením, koľký z nich štúdium ku dňu vyhotovenia životopisu riadne skončili:
4 ukončení doktorandi
4 školení doktorandi
 
Najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch:
ADM01 The impact of school education and family environment on pupils’ entrepreneurial spirit and attitude to entrepreneurship / Josef Malach, Kateřina Kristová.
In The New educational review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - ISSN 1732-6729. - Vol. 49, no. 3 (2017), pp. 101-114.
[MALACH, Josef (50%) - KRISTOVÁ, Kateřina (50%)]
ADM02 The use of e-learning resources by academic teachers - a Polish-Czech comparative study / Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska ... [et al.].
In The New educational review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. - ISSN 1732-6729. - Vol. 50, no. 4 (2017), pp. 169-185.
[OGRODZKA-MAZUR, Ewa (25%) - SZAFRAŃSKA, Anna (25%) - MALACH, Josef (25%) - CHMURA, Milan (25%)]
ADM03Supporting the learning of Polish and Czech students by digital tools / Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska ... [et al.].
In The New Educational Review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. - ISSN 1732-6729. - Vol. 51, no. 1 (2018), pp. 192-205.
[OGRODZKA-MAZUR, Ewa (25%) - SZAFRAŃSKA, Anna (25%) - MALACH, Josef (25%) - CHMURA, Milan (25%)]
ADM04 Ethical codes in adult education as subjects of comparative analysis / Josef Malach.
In European journal for research on the education and learning of adults : RELA. - Linköping : Linköping University Electronic Press, 2020. - ISSN 2000-7426. - Vol. 11, no.2 (2020), pp. 199-217.
[MALACH, Josef (100%)]

ADE01 Acquiring physiological data for automated educational feedback in virtual learning environments / Zdena Lustigova, Aude Dufresne ... [et al.].
In The New educational review. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - ISSN 1732-6729. - Vol. 21, no. 2 (2010), pp. 97-109.
[LUSTIGOVA, Zdena (20%) - DUFRESNE, Aude (20%) - COURTEMANCHE, François (20%) - MALACH, Josef (20%) - MALČÍK, Martin (20%)]. - Článok je evidovaný v databázach Web of Science a Scopus.

AFC01 Theoretical and methodological basis of assessment of pedagogical digital competences / Josef Malach, Veronika Švrčinová.
In ECEL 2018 : 17th European Conference on e-Learning, 01.-02.11.2018, Atény. - 1. vyd. - Londýn : Academic conferences and publishing international limited, 2018. - ISBN 978-1-912764-07-5. - ISSN 2048-8637. - Pp. 354-360.
[MALACH, Josef (50%) - ŠVRČINOVÁ, Veronika (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.
AFC02 School as digitally competent educational organization: specific preparation for work positions and educational roles / Josef Malach, Kateřina Kostolányová.
In ECEL 2017 : 16th European Conference on e-Learning, 26.-27.10.2017, Porto. - 1. vyd. - Londýn : Academic conferences and publishing international limited, 2017. - ISBN 978-1-911218-59-3. - ISSN 2049-100X. - Pp. 344-352.
[MALACH, Josef (50%) - KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina (50%)]. - Článok je evidovaný v databázach Web of Science aj Scopus.
AFC03 Approach to selecting ICT tools for formative assessment / Tatiana Noskova, Tatiana Pavlova ... [et al.].
In DIVAI 2016 : conference proceedings : 11th international scientific conference on distance learning in applied informatics, Štúrovo, May 2-4, 2016. - 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. - ISBN 978-80-7552-249-8. - Pp. 199-213.
[NOSKOVA, Tatiana (20%) - PAVLOVA, Tatiana (20%) - YAKOVLEVA, Olga (20%) - MALACH, Josef (20%) - KOSTOLÁNYOVÁ, Kateřina (20%)]. - Článok je evidovaný v databáze Web of Science.
AFC04 Trends and strategies in ICT application in higher education versus evaluation of teaching and learning / Josef Malach, Kateřina Malachová.
In DIVAI 2018 - 12th international scientific conference on distance learning in applied informatics : conference proceedings, May 2-4, 2018, Štúrovo, Slovakia / rec. Boris Aberšek, Agnaldo Arroio ... [et al.]. - 1. vyd. - Prague : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-059-5. - ISSN 2464-7470. - Pp. 313-324.
[MALACH, Josef (50%) - MALACHOVÁ, Kateřina (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze Web of Science.
AFC05 Standards and frameworks of digital competence of teachers as a tools for professional training and assessement / Josef Malach, Veronika Švrčinová.
In DIVAI 2018 - 12th international scientific conference on distance learning in applied informatics : conference proceedings, May 2-4, 2018, Štúrovo, Slovakia / rec. Boris Aberšek, Agnaldo Arroio ... [et al.]. - 1. vyd. - Prague : Wolters Kluwer, 2018. - ISBN 978-80-7598-059-5. - ISSN 2464-7470. - Pp. 325-335.
[MALACH, Josef (50%) - ŠVRČINOVÁ, Veronika (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze Web of Science.

 
Dátum, čas a miesto konania inauguračnej prednášky:
27. 1. 2021 o 9.30 h. na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
 
Dátum, od ktorého je vymenúvacie konanie prerušené, a lehotu, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti:
-
 
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa oponentov.
Meno a priezvisko, akademický titul a vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-pedagogický titul, pracovisko/názov zamestnávateľa členov inauguračnej komisie:
Oponenti:
prof. dr. hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, WSNE Uniwersytet Slaski, Cieszyn PL, Pedagogika
prof. PhDr. Milan Portik, PhD., PF PU Prešov, Pedagogika
prof. PhDr. Alena Vališová, CSc., MUVS ČVUT Praha, PF OU Ostrava, ČR, Pedagogika

Predseda:
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., PF UMB Banská Bystrica, Pedagogika
Členovia:
prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., PF UKF Nitra, Pedagogika
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., PdF UK Praha, ČR, Pedagogika
prof. PhDr. Milan Pol, CSc., FF MU Brno, ČR, Pedagogika
 
Návrh inauguračnej komisie s odporúčaním schváliť návrhy na vymenovanie uchádzača za profesora v odbore, alebo neschváliť návrh na vymenovanie uchádzača v odbore:
Inauguračná komisia komplexne posúdila predložené práce i ostatné podklady pre inauguračné konanie. Inauguračná komisia i oponenti zhodne konštatujú, že inaugurant nielen spĺňa, ale vysoko prekračuje väčšinu scientometrických kritérií na vymenovanie za profesora. Inauguračnú prednášku doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc. členovia komisie hodnotili pozitívne a v tajnom hlasovaní vyjadrili všetci členovia inauguračnej komisie pozitívne stanovisko k jeho vymenovaniu za profesora.
Inauguračná komisia preto odporúča Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela V Banskej Bystrici schváliť doc. PhDr. Josefa Malacha, CSc. za profesora v odbore Pedagogika.
 
Ďalšie údaje o priebehu konania na vymenovanie profesora:
-
 
Oponentský posudky

Posudok prof. A. Vališová.pdf,10. 2. 2021 12:26:37
Posudok prof. E. Mazur.pdf,10. 2. 2021 12:26:29
Posudok prof. Portik.docx,10. 2. 2021 12:26:46

 
Rozhodnutia

Výpis doc. Malach 27.1.2021.docx,10. 2. 2021 12:27:20
Výpis doc. Malach 7.10.2020.docx,6. 11. 2020 9:08:27

 
Prezenčné listiny

Zoznam VR PF UMB 27.1.2021.docx,11. 3. 2021 13:23:28
Zoznam VR PF UMB 7.10.2020.docx,11. 3. 2021 13:22:54

 
Všeobecné informácie, Publikačná činnosť, Ohlasy