Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax

Národná banka Slovenska (NBS) v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Ekonomickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zorganizovala 1. marca 2023 v kongresovej sále NBS medzinárodnú vedeckú konferenciu usporiadanú pri príležitosti 120. výročia narodenia Imricha Karvaša, prvého guvernéra slovenskej centrálnej banky.

Profesor Imrich Karvaš bol nielen významným národohospodárom, právnikom, vysokoškolským pedagógom a publicistom, ale aj presvedčeným humanistom a vlastencom. Vďaka svojmu talentu a mnohostrannej činnosti sa stal osobnosťou, ktorá v medzinárodných dimenziách dosiahla špičkovú úroveň.

Konferenciu moderovala Ing. Brigita Schmögnerová, PhD. (Profórum, Bratislava). Po príhovore člena Bankovej rady NBS Ing. Karola Mrvu a po úvodnom slove prof. Mikuláša Luptáčika (IWI, Viedeň), nasledovala konferencia, ktorá bola rozdelená do štyroch tematických panelov.

Panel Ako prekonať krízy? sa zaoberal názormi Imricha Karvaša na cyklický vývoj ekonomiky, prekonávanie kríz a aktuálnosťou jeho názorov pre súčasnosť. Veľká pozornosť bola venovaná aj súčasným výzvam pre našu ekonomiku, ako je energetická, potravinová alebo klimatická kríza. V rámci panelu vystúpili prof. Ľuboš Pástor (NBS, University of Chicago), prof. Pavol Ochotnický (EU v Bratislave) a prof. Ján Lisý (EU v Bratislave).

Panel Inflácia a politika centrálnych bánk bol venovaný odkazu Imricha Karvaša pre oblasť inflácie a menovej politiky vo vybraných krajinách Európskej únie, a tiež menovej politike Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 – 1944, na čele ktorej stál  prof. Karvaš ako guvernér. Prednášatelia, prof. Emília Zimková (EF UMB v Banskej Bystrici), dr. Andrej Svorenčík (University of Pennsylvania) a PhDr. František Chudják, PhD. (NBS) analyzovali teoretické východiská Imricha Karvaša a ich praktickú realizáciu v menovej politike.

Panel Nový model rastu priniesol analýzu názorov Imricha Karvaša na problematiku ekonomického rastu a regionalizmu. Zameral sa predovšetkým na aktuálne otázky konvergencie, regionalizmu, regionálnej politiky a potrebu nových rastových modelov v členských štátoch EÚ v strednej a východnej Európe. V rámci panelu vystúpili doc. Karol Morvay (EÚ SAV, EU v Bratislave), Ing. Anton Marcinčin, Ph.D. (RRT, Bratislava), Zuzana Zavarská, MA, MPhil. (WIIW, Viedeň).

Posledný panel zhodnotil prínos Imricha Karvaša k teoreticko-metodologickým základom formovania hospodárskej politiky, k diskusiám o trhu a kartelizácii. Imrich Karvaš zdôrazňoval význam etiky v ekonomickej vede i v hospodárskej politike a bol zástancom racionálnej strednej cesty. V rámci panelu vystúpili doc. Monika Šestáková (VŠM, Bratislava), doc. Ilona Bažantová (PF Univerzita Karlova, Praha) a prof. Július Horváth (CEU, Viedeň).

Po odbornej časti konferencie a po príhovore syna prof. Karvaša Ing. Ivana Karvaša nasledovala panelová diskusia o humanistickom a sociálnom rozmere prof. Imricha Karvaša a o jeho odkaze pre dnešok, ktorú moderovala Ing. Brigita Schmögnerová, PhD. Medzi diskutujúcimi boli PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (HÚ SAV, Bratislava), prof. Anna Lašáková (UK v Bratislave), Mgr. Ján Mazúr, PhD. (PraF UK, MIB, Bratislava) a Mgr. Radovan Geist (Euractiv, Bratislava).

Na záver podujatia rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. slávnostne odovzdal ceny Imricha Karvaša za najlepšiu dizertačnú prácu Ing. Milanovi Cibuľovi, PhD. (PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach) a za najlepšiu diplomovú prácu Ing. Monike Varcholovej (NHF EU v Bratislave) v akademickom roku 2021/2022.

K celkovému úspešnému priebehu medzinárodnej vedeckej konferencie organizačne výrazne napomohli zakladatelia Vedeckého seminára Imricha Karvaša na EF UMB a ich priaznivci Ing. Michal Mešťan, PhD., Ing. Matej Žofaj, PhD., Ing. Kamil Ščerba, PhD. a Ing. Miroslava Miščáková.

Medzinárodná vedecká konferencia Odkaz prof. I. Karvaša pre súčasnú hospodársku vedu a prax svojim excelentným obsadením priniesla názory výnimočných osobností pôsobiacich v zahraničí i na Slovensku. Potvrdila, že učenie profesora Imricha Karvaša aj z pohľadu európskej či svetovej vedy a praxe je stále aktuálne a živé.

Autor: prof. Ing. Emília Zimková, PhD. 

Autor fotiek: Ing. Matej Žofaj, PhD.