Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Hospodárska politika

Vyučujúci: Mazúrová Barbora, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť teoretickú a praktickú hospodársku politiku, jej vývoj, ciele a nástroje, hospodársko-politické rozhodovanie. Charakterizovať predmet a obsah dielčich hospodárskych politik a segmentov hospodárskej politiky. Vysvetliť dopady vstupu SR do EÚ na tvorbu a realizáciu hospodárskej politiky.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta