Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Makroekonómia 2. (v AJ)

Vyučujúci: Považanová Mariana, Ing. PhD.
 
Cieľ predmetu: Zabezpečiť rozšírenie a dôkladnejšie pochopenie poznatkov získaných v Makroekonómii I., naučiť študentov aplikovať nástroje a metódy makroekonomickej analýzy hospodárskych procesov v národnom a medzinárodnom ekonomickom prostredí.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta