Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Animácia v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Makovník Tomáš, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvoiť si poroblematiku animácie v cestovnom ruchu ako služby vo vybraných strediskách cestovného ruchu, poskytovanú ubytovacími a kúpeľnými podnikmi a organizátormi cestovného ruchu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor