Úvod > Departments > Department of Tourism >

Dopravné služby v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o dopravných službách ako jednej zo základných podmienok existencie cestovného ruchu z hľadiska podmienok na Slovensku a v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Dátum aktualizácie: 27. 5. 2013 | Aktualizoval: Administrátor