Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Dopravné služby v cestovnom ruchu

Vyučujúci: Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o dopravných službách ako jednej zo základných podmienok existencie cestovného ruchu z hľadiska podmienok na Slovensku a v krajinách s rozvinutým cestovným ruchom.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor