Theory of Services

Garant predmetu: Šebo Ján, doc. JUDr. Ing., PhD.
Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: The main goal of the subject as an study program entering subject is to illustrate the basic aspects of services, specific problems of services and primary factors, which influence the expansion of services and the growth of the living standard.  
Iné: Pre dostupnosť literatúry a ostatného výučbového materiálu viď stránku predmetu Teória služieb!  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor