Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Sociálno-psychologický výcvik

Vyučujúci: Seberíni Andrea, PhDr., Ph.D.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť a zdokonaliť sociálne zručnosti študentov, prakticky ich pripraviť na efektívne zvládnutie špecifických sociálnych situácii a rolí a riešenie úloh sociálno-psychologického charakteru. Naučiť ich efektívnemu sociálnemu správaniu a zvýšiť ich interakčné a sociálne kompetencie.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta