Kalkulácie a rozpočty

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Klement Ladislav, Ing., PhD.
Klementová Vladimíra, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy a vzťahy medzi kalkuláciami a rozpočtami. Poukázať na možnosti využívania jednotlivých druhov kalkulácií nákladov a rozpočtov v praxi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor