Marketing území 1

Garant predmetu: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Borsekova Kamila, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Prehĺbiť a rozšíriť poznatky študentov v oblasti využívania marketingových prístupov pri riadení rozvoja územia. Ťažisko tvorí objasnenie špecifík marketingu územia, výklad základných pojmov, metód, nástrojov a princípov ich využitia v praxi.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor