Marketingová komunikácia územia

Vyučujúci: Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Rozšíriť poznanie o metódach a nástrojoch tvorby marketingovej komunikačnej stratégie územia v rovine teoretickej a praktickej pri riešení prípadových štúdií a tvorbe projektu.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor