Informatics (predmet vyučovaný v anglickom jazyku)

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Hužvár Miroslav, RNDr., PhD.
Laco Peter, Ing., PhD.
Rigová Zuzana, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: To explain fundamental concepts of information and communication technologies and their business applications. To teach an effective use of major office applications, computer networks, the internet, and the academic information system.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor