Spoločenský marketing

Garant predmetu: Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Musová Zdenka prof. Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poukázať na významné otázky spoločensky zodpovedného marketingu - etické a environmentálne aspekty a konzumerizmus, zdôrazniť súčasné trendy a výzvy v spoločenskom marketingu. Riešenie vybraných problémov etiky v marketingových aktivitách podnikateľských subjektov.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor