Aplikačné programovanie

Garant predmetu: Kollár Igor, Ing., PhD.
Vyučujúci: Kollár Igor, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Cieľom kurzu je naučiť základy programovania v programoch kancelárskeho balíka MS Office (najmä v MS Excel) v jazyku Visual Basic for Applications (VBA) na účely riešenia ekonomických problémov v praxi. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní vytvárať a upravovať jednoduché aplikácie v prostredí balíka MS Office.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor