Informačná bezpečnosť

Vyučujúci:    
Cieľ predmetu: Oboznámiť študentov ekonómie - neinformatikov - s pojmami v oblasti informačnej bezpečnosti na používateľskej a stredne pokročilej úrovni, zvýšiť úroveň právneho vedomia v oblasti a zvýšiť úroveň osobnej a firemnej bezpečnosti pri využívaní informačných technológií  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor