Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Mikroekonómia 3.

Vyučujúci: Horehájová Mária, doc. Ing., PhD.
Marasová Jana, doc. Ing.,PhD.
 
Cieľ predmetu: Poskytnúť systematickú interpretáciu mikroekonomických nástrojov analýzy správania sa spotrebiteľov a podnikov a ich rozhodovania v rôznych konkurenčných podmienkach. Rozvinúť schopnosti študentov využívať nástroje mikroekonomickej analýzy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta