Podnikanie v MaSP

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Hvolková Lenka, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Vysvetliť základné pojmy: podnikavosť, podnikanie, malé a stredné podnikanie, podnikateľské subjekty. Objasniť vzťahy podnikania k podnikateľskému prostrediu a štátu k vytváraniu motivačného prostredia a nástrojov pomoci MaSP.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KEMP | Aktualizoval: Administrátor