Financovanie verejnej správy

Garant predmetu: Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.
Vyučujúci: Flaška Filip, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Systém verejných financií. Dôvody existencie viacerých stupňov verejnej správy. Rozpočty verejnej správy podľa metodiky ESA 95. Štátny rozpočet ako základná zložka rozpočtov verejnej správy. Finančné vzťahy ŠR a ostatných zložiek rozpočtu VS. Zdroje príjmov rozpočtov verejnej správy. Dane ako rozhodujúci zdroj verejných príjmov. Výdavky rozpočtov verejnej správy. Charakteristika verejných výdavkov a ich úloha vo verejnom sektore. Financovanie zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a školstva. Financie územných samospráv. Rozpočtový proces v podmienkach verejnej správy.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Administrátor