Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu >

Informačné systémy v cestovnom ruchu 2

Garant predmetu:
Vyučujúci: Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gubalová Jolana, Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing. PhD.,
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si poznatky o informačných systémoch cestovného ruchu a manažérskych informačných systémoch na podporu rozhodovania.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Administrátor