Ekonomika podniku 1.

Garant predmetu: Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Vyučujúci: Gundová Petra, Ing., PhD.
Hroncová - Vicianová Jana, Ing. PhD.
Hvolková Lenka, Ing., PhD.
Marková Viera, prof. Ing., PhD.
Sopková Eva, Ing., PhD.
 
Cieľ predmetu: Osvojiť si komplexné poznatky o jednotlivých typoch podnikateľských subjektov, formách podnikania a majetku podniku. Vysvetliť základné pojmy súvisiace s ekon. stránkou činnosti pod. (náklady, ceny, výnosy, HV), založením podniku a ukončením jeho činnosti.  

Podrobnejšie informácie o vybraných predmetoch nájdete v lms systéme Moodle 2

Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Administrátor